زندگینامه

دکتر تیموسی نونان

دکتر تیموسی نونان

تیموسی نونان تاریخنگار آمریکای است که به پژوهش در خصوص تاریخ روسی، افغانی و ایرانی از دیدگاه بین المللی و جهانی می پردازد. تحصیلات او در حوزه ی تاریخ اروپا، روسیه و اوراسیا است ، او همچنین علاقه ای خاص برای به کارگیری روش های فراملی در بررسی تاریخ اوراسیا دارد.

در سال ۲۰۰۸ ،تیموسی درجهُ کارشناسی اش را در حوزه مطالعات آلمان و از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. بعد از این او با کمک بورس تحصیلیی فولبرایت یک سال را در دانشگاه های آلمانیی گوتینگن و برلین گذراند. برای تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه اکسفورد راه یافت و در انجا و تحت عنوان پایان نامه دکترایش به تحقیق درباره ی تاریخ کمک اقتصادی به افغانستان در زمان جنگ سرد پرداخت. او سرانجام در سال ۲۰۱۳ درجهُ دکتری اش را دریافت کرد. در همین سال بود که او به عنوان محقق فرهنگستان هاروارد یک پروژه فوق دکترا در دانشگاه هاروارد اغاز کرد.

در یکسال اول حضورش در فرهنگستان هاروارد تیموسی پایاننامه اش را گسترش داد و آن را به عنوان یک کتاب علمی اماده کرد. کتابی با عنوان :  تهاجم بشردوستانه: توسعه بین المللی در افغانستان در زمان جنگ سرد. این کتاب در سال۲۰۱۶ توسط انتشارات دانشگاه ی کمبریج متتشر شد. کتاب دیدگاه ای جدیدی بر تاریخ توسیه بین المللی و کمک بشردوستانه در افغانستان را ارائه می کند. بر پایه تحقیقات آرشیوی در زبان های مختلف و انجام مصاحبه های متعدد چنین مینماید که عنوان تهاجم بشردوستانه را میتوان برای فعالیتهای هیدرولوژیستی آمریکایی ها، جنگل بانان آلمانی، مهندسین نفت روسی، پزشکان فرانسوی و فعالان غیر دولتی سوئدی به کار برد چرا که همگی اینان در طی یک رقابت تغییر منطقه افغان را بین سالهای 1950 تا اوایل دهه ی 90 باعث گردیدند.

به این ترتیب کتاب نونان برای مشخص کردن نقش مشاورین آمریکای، آلمانی، و شوروی در سالهای ۱۹۶۰ از اسناد جدید آرشیو شوروی و غربی استفاده می کند. تهاجم بشردوستانه همجنین یکی از اولین کتاب هایی است که از اسناد ارشیویی سازمان غیردولتی استفاده می کند که اجازه می دهد نوع همکاری این گروه ها با مجاهدین روشن شود. تهاجم بشردوستانه در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ در انتشارات دانشگاه کمبریج در بخش تاریخ جهانی و بین الملی منتشر شد.

در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ تیموسی نونان مهمان مرکز مطالعاط آسیای مرکزی در دانشگاه هومبولت برلین بود. در ان وقت او توانست با کمک   بنیاد الکساندر فون هومبولت پژوهش ابتدایی راجع به کتاب دوم اش را شروع کند. نام این پروژه برخورد تمدن های جنگ سرد. اتحاد شوروی، چپ، و جهان اسلامی است. تا اکنون تاریخ جنگ سرد به عنوان یک کشاکش جهانی بین اتحاد شوروی و آمریکا و بین سرمایه داری و سوسیالیسم در نظر گرفته شده است، و محققان مختلف تااثیر رقابت بین آمریکا، اتحاد شوروی، و حتی اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین بر کشورهای جهان سوم، از جمله ایران و افغانستان، را بررسی کرده اند. اما تاریخ‌نگاران برخورد اتحاد شوروی و سوسیالیست های کشور های خاورمیانه با بنیادگرایان و اسلامگرایان را تحلیل نکرده اند. این در حالی است که در طول جنگ سرد غالبا به نظر می رسید که چپی ها می توانستند قدرت را به دست بگیرند و در افغانستان و یمن جنوبی مارکسیستها قدرت سیاسی به دست آوردند. کتاب دوم نونان سقوط چپ و تاُثیر مارکسیسم و ظهور احزاب اسلامگرایی در خاور میانه، خصوصاً در ایران و افغانستان را بررسی می کند.

علاوه بر این دو پروژه تیموسی به تاریخ بین‌الملل‌ علاقمند است. به این ترتیب، هنگامیکه توسط بورس تحصیلی فولبرایت پشتبانی می شد، ترجمه ای سه کتاب محقق آلمانی کارل اشمیت را اماده کرد. این سه کتاب در مجموعه ای با نام نوشته ها در باره چنگ در سال ۲۰۱۱ و توسط انتشارات پالتی منتشر شد. علاوه براین تیموسی به عنوان موزه دار راجع به موضوع بین‌الملل‌گرایی نه لیبرال برای پروژه ای علمی است.

علاوه بر فعالیت علمی اصلی اش، تیموسی به عنوان مدیر اجرایی بنیاد جایزه توینبی کار می کند. او همچنین برای بنیاد توینبی برنامه ای دیوانخانه ای تاریخ جهانی را رهبری می کند که در چارچوب آن نونان مصاحبه های با مورخین برجسته انجام می دهد.

تیموسی در کنار زبان مادری خود انگلیسی زبان های آلمانی، روسی و فارسی صحبت می کنند. او همیشه علاقمند به همکاری و مصاحبه با همکاران و رسانه های فارسی زبان است، و اگر شما علاقه داشته باشید با او تماس بگیرید، می توانید از این سایت اینترنتی استفاده کنید.